Follow Us

Copyright Ι4YOU 2021. All Rights Reserved

Απόσυρση Αυτοκινήτων

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Τι Είναι Η Oριστική Διαγραφή Αυτοκινήτου

Είναι η απόσυρση του όχηματος, δηλαδή η εκ του νόμου διαδικασία με την οποία ένα αυτοκίνητο δίνεται για ανακύκλωση και διαγράφεται οριστικά από τον  ιδιοκτήτη, την εφορία και τα μητρώα του Υπουργείου Μεταφορών και αποσύρεται οριστικά από την κυκλοφορία.

Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι όμως τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους, σε όλα τα οχήματα ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

 Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει εξολοκλήρου την παραλαβή και οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας χορηγώντας νόμιμα πιστοποιητικά καταστροφής / οριστικής διαγραφής.

Everything about phul workout bodybuilding primobolan steroid benefits master the beast notebook fitness, gym & motivation notebook i gift for fitness athletes, workout and bodybuilding, women and men

 

Παρατημένα Οχήματα

Συχνά παρατηρούμε παρατημένα οχήματα σε δημόσιους δρόμους, χωράφια κλπ απο ιδιοκτήτες που πιστεύουν πως το όχημα τους θα επισκευαστεί κάποτε. Ωστόσο αυτο δεν γίνετε ΠΟΤΕ καθώς ένα όχημα που κάθετε 1 χρόνο το κόστος επισκευής του είναι τεράστιο.

Για να δούμε όμως τι ορίζει το ΠΔ 116/04 Άρθρο 2 για τα παρατημένα οχήματα

Για τους σκοπούς της παρούσας, νοείται ως:

1. «όχημα», οποιοδήποτε όχημα χαρακτηρισμένο ως κατηγορία Μ1 ή Ν1, όπως ορίζεται στο Π.Δ. 431/1983 (Α` 160) όπως ισχύει, καθώς και τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα, όπως ορίζονται στην 21090/1874/1993 κοινή υπουργική απόφαση (Β` 428) όπως ισχύει, πλην των τρίκυκλων μοτοσικλετών.

2. «εγκαταλειμμένο όχημα», όχημα το οποίο:
α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες,

β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής,

γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του,

δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται
Εγκαταλειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9, παρ. 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής.

3. «όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του (OKTZ)», όχημα το οποίο αποτελεί απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της 69728/824/1996 κοινής υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών του στοιχείων/εξαρτημάτων.

 

Διαδικασία Οριστικής Διαγραφής

 

Βήμα 1:  Επικοινωνείτε με την PAITERIS GROUP & συγκεντρώνετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Με ένα τηλεφώνημα το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας θα σας κατευθύνει σε κάθε σας βήμα.

Βήμα 2: Κλείστε ραντεβού για τη συλλογή του αυτοκινήτου από το χώρο σας

Το αυτοκίνητο σας μεταφέρεται από το χώρο σας με γερανούς της εταιρείας μας στην ημέρα και ώρα που σας εξυπηρετεί και χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Κατά την παράδοση του αυτοκινήτου σας, λαμβάνετε μια βεβαίωση παραλαβής η οποία σας κατοχυρώνει στο ότι έχετε δώσει το αυτοκίνητο σας για ανακύκλωση.

Βήμα 3: Παραλαβή  Πιστοποιητικού Καταστροφής

Με το που ολοκληρωθεί η διαδικασία της απόσυρσης  θα λάβετε απο εμάς το Επίσημο Πιστοποιητικό Καταστροφής του αυτοκινήτου σας. Το Πιστοποιητικό Καταστροφής είναι το επίσημο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την αποταξινόμηση του αυτοκινήτου σας από το όνομα σας και τα μητρώα της Εφορίας και της Διεύθυνσης Μεταφορών.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google